POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EÓNICA SOLUTIONS S.L. informa l’Usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials amb EÓNICA SOLUTIONS S.L. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s als nostres continguts i processar les sol·licituds realitzades en el nostre portal.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens enviï seran incorporats al nostre fitxer d’Usuaris de la web, titularitat de EÓNICA SOLUTIONS S.L. i amb domicili en Rambla Mestre Torrents, 76 Baixos 1a 08430 La Roca del Vallès (Barcelona). Aquest fitxer té implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Navegació

En navegar per les nostres pàgines webs els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada a més per a realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a EÓNICA SOLUTIONS S.L. exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

EÓNICA SOLUTIONS S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera al Prestador de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per EÓNICA SOLUTIONS S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a l’empresa.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en Carrer Bellvei 11, Nau 4, Pol. Ind. Ca Salvatella, 08210 Barberá del Vallés o al correu electrònic: info@eonica.es juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de EÓNICA SOLUTIONS S.L. , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

EÓNICA SOLUTIONS S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, EÓNICA SOLUTIONS S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre nostra “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.